Kyrkor och byggnader

Sköns kyrka

Sköns kyrka

Sköns kyrka ligger ovanför Birsta köpcentrum och är ett av Norrlands första kyrkliga centra. Predikstolen tillverkades år 1900. I februari 1990 invigdes den nya altartavlan.

Sköns församlingsgård

Sköns församlingsgård ligger bredvid Sköns kyrka. Församlingssalen kan lånas kostnadsfritt av församlingsmedlemmar i samband med dop, vigsel och begravning.

Birgittakyrkan

Birgittakyrkan är unik i sin arkitektur och utseende. Den ligger i Skönsberg och invigdes den 30 januari 1972. Kyrkan är uppfört i mörkbrunt tegel.

Samlingssalen i Birgittakyrkan. Luthersalen

Birgittagården

Birgittagården ligger bredvid Birgittakyrkan i Skönsberg. Som församlingsmedlem kan du låna Luthersalen kostnadsfritt vid dop, vigsel och begravning.

Bosvedjans kyrka

Bosvedjans kyrka ligger i Bosvedjans centrum. 1979 invigde biskop Bertil Werkström lokalen till kyrka. 1993 tillkom en klockstapel . Kyrkklockan donerades av före detta ålderdomshemmet, Birstahemmet.

Kapellgården

Kapellgården uppfördes 1981, arkitekt var Claes Laurent i Stockholm. Anläggningen är en av landets modernaste i sitt slag och är sammanbyggd med det gamla gravkapellet.

Gamla kapellet

Gamla kapellet byggdes 1889 och ligger i anslutning till kapellgården.

Ljusets kapell

Ljusets kapell finns i Kapellgården som ligger nedanför Sköns kyrka.

Bydalens gravkapell

Bydalens gravkapell ligger i anslutning till Bydalens begravningsplats och används vid begravningar.