Askgravlunden på Norra Kyrkogården

I lunden kan man gravsätta askan efter en anhörig med en speciell gravsättningsurna som Sköns församling tillhandahåller utan kostnad. Askan sprids då i de rör som är placerade runt de vackra rundlar i sten som syns på bilden ovan. Man kan också använda en gravkapsel av svart sammet som församlingen tillhandahåller.

Till skillnad mot minneslunden får man närvara vid nedsättningen om man så önskar. För gifta makar kan man boka plats och komma nära då den stunden kommer. Om man så önskar kan man också få en namnskylt uppsatt på stentavlan som finns i varje rundel.

Det finns speciella platser för snittblommor och levande ljus. Man får inte plantera egna växter vid rundlarna och blommorna efter begravningen läggs inte ut i lunden. Gravsättningen är utan gravrätt och innefattar ingen kostnad för skötsel. Om du vill veta mer hör av dig till Kyrkogårdsförvaltningen 060-52 67 40  

Askgravlund