Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Urngrav

Det vanligaste och mest traditionella sätt att gravsätta en urna eller aska är i urngrav. I en urngrav kan man normalt gravsätta sex urnor eller askor.

Det går också bra att gravsätta en urna i den gamla familjegraven, eller annan redan befintlig grav som är avsedd för kistor.

En urngrav upplåts med gravrätt, dvs graven får en gravrättsinnehavare samt en upplåtelsetid (25 år = gravfridstiden)  och gravrättsinnehavare har själv ansvar för skötsel samt bestämmanderätt angående vem som skall gravsättas.