Urngrav

Det vanligaste och mest traditionella sätt att gravsätta en urna eller aska är i urngrav. I en urngrav kan man normalt gravsätta sex urnor eller askor.

Det går också bra att gravsätta en urna i den gamla familjegraven, eller annan redan befintlig grav som är avsedd för kistor.

En urngrav upplåts med gravrätt, dvs graven får en gravrättsinnehavare samt en upplåtelsetid (25 år = gravfridstiden)  och gravrättsinnehavare har själv ansvar för skötsel samt bestämmanderätt angående vem som skall gravsättas.