Svennevads kyrkokör

"Körsång är hälsosamt för hela människan"

Svennevads kyrkokör  bildades 1877. Svennevad har en stark körtradition och många av körsångarna är mycket aktiva genom sin sång. Kören har idag ca 19 medlemmar fördelade på stämmorna  sopran, alt och bas. Tenor är det skralt med just nu  ”så man får skrämma upp nån bas till tenortonerna eller skrämma ner nån alt till tenoren".

Vi är en blandad kör som sjunger klassisk musik, alltifrån Bach, Händel och Mozart till Benny Andersson, Kulander, Bellman, Evert Taube m.fl, och i olika stilar som koral/kyrkomusik, vismusik, profan musik m.m. Vi sjunger i våra gudstjänster, på äldreboende, friluftssång, gör någon körresa, medverkar i musikgudstjänster och mycket annat kul!

Vi repeterar varje onsdag, mellan  kl 19.00 - 20.30 i  Svennevads församlingshem. Alla sångintresserade är välkomna att börja i kyrkokören i Svennevad.

För upplysningar: kontakta körens kantor och körledare

Per-erik Wiktorp, 070 39 888 49

Mejl: per-erik.wiktorp@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN!