Svennevads kyrkokör

"Körsång är hälsosamt för hela människan"

Svennevads kyrkokör  bildades 1877. Svennevad har en stark körtradition och många av körsångarna är mycket aktiva genom sin sång. Kören har idag ca 24 medlemmar fördelade på stämmorna  sopran, alt och bas. 

Vi är en blandad kör som sjunger klassisk musik, alltifrån Bach, Händel och Mozart till Benny Andersson, Kulander, Bellman, Evert Taube m.fl, och i olika stilar som koral/kyrkomusik, vismusik, profan musik m.m. Vi sjunger i våra gudstjänster, på äldreboende, friluftssång, gör någon körresa, medverkar i musikgudstjänster och mycket annat kul!

Sköllersta Pålsboda kyrkokör har funnits sedan 1932 och har varit aktiv församlings norra bygder. Sedan hösten 2021 har dessa två körer nu blivit ett under namnet Svennevads kyrkokör. 

Vi repeterar tisdagar, mellan  kl 19.00 - 20.30 i  Pålsboda församlingshem. Alla sångintresserade är välkomna att börja i kyrkokören i Svennevad.

VÄLKOMMEN!