Svennevads kyrka och församlingshem

Svennevads kyrka

Stenkyrkan är bekostad och uppförd av friherre Gustaf Philip Wennerstedt. Under starkt inflytande av traktens bruksägare uppfördes denna gustavianska kyrka mellan åren 1782-86 efter att den gamla kyrkan länge varit i dåligt skick, och desstom börjat bli för trång för den växande befolkningen (i Svennevad har det funnits en kyrkobyggnad sedan medeltiden). Den har ett av landets mest homogena och ståtliga gustavianska kyrkorum. Färgsättningen kan vara unik i landet - svart och guld på altare, orgel och predikstol. Detta var en för svenska kyrkorum mycket ovanlig färgsättning. Kyrkan byggdes både som en sockenkyrka samt som en minnesplats till bruksägarfamiljerna. I kyrkan finns bl a många begravningsvapen, gjutjärnsfönster från Brevens bruk och en mycket vacker orgel. Antal besökande är enligt brandskyddsregler max 300 st.

Svennevads församlingshem

Församlingshemmet är en fristående byggnad, vilken ägs av Svennevads församlingshemsstiftelse. Det finns samlingssal, nybyggt kök, personalutrymmen samt källarplan. Idag består verksamheten främst av uthyrning, kör- och teaterövningar samt aktiviteter i Svennevads IF:s regi.

Vill Du hyra församlingshemmet, ring Församlingexpeditionen för att boka.

Kostnad: 1100 kr
 
 Städning ingår ej i priset.
Enligt brandskyddsreglerna får max 50 personer vistas i lokalen samtidigt .

Nyckel hämtas hos vaktmästare eller på expeditionen.