Spridning av aska i naturen

Länsstyrelsen ger tillstånd om den plats där askan ska strös ut är lämplig och att man kommer att hantera askan på ett värdigt sätt. Enligt Länsstyrelen i Örebro är strömmande vatten en vanlig plats att strö askan på. Tillstånd att strö aska på mark ges mer restriktivt.

Önskar man sprida askan i naturen (på annan plats än begravningsplatsen) krävs tillstånd av Länsstyrelsen i det län där spridningen ska äga rum. Prövningen och ett eventuellt tillstånd är kostnadsfritt.