Foto:

Sköllersta kyrka och församlingshemmet Sockenstugan

Sköllersta kyrka

Medeltidskyrka som har kommit att kallas ´Närkes domkyrka" då den är stor som en mindre katedral, men byggd på landsbygden. Kyrkan är uppförd i gotisk stil under 1200-1300-talet. Inne i kyrkan finns en vacker interiör - pelarrader i tre skepp. Kyrkan innehåller flera äldre föremål, som t ex Mariabilder, dopfuntar, unika glasmålningar samt många medeltida inventarier. Predikstolen från år 1592, är en av de äldsta i Närke. Kyrkans maxantal av besökande är 300 st.

Sockenstugan

Sockenstugan uppfördes 1845, då övervåningen användes som skollokal och sparbank. Det var även bostad för klockare och barnmorska. Idag används lokalen främst för uthyrning samt till församlingens barnverksamhet vilken är mycket välbesökt. Även personalutrymme finns i byggnaden. Enligt brandskyddsreglerna får max 90 personer vistas i lokalen samtidigt.

Vill Du hyra Sockenstugan, ring församlingexpeditionen för att boka.

Kostnad: 
 800 kr
 
 
Nyckel hämtas hos vaktmästare eller på expeditionen.