Skola - Kyrka i Sköllersta församling

Sköllersta församling vill möjliggöra mötesplatser mellan skola och kyrka och vara en resurs i skolans arbete. Med förskolans och skolans läroplan som utgångspunkt finns stora möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.  I många århundranden har kyrkan haft en central roll i vårt samhälle. Mycket av bakgrunden till våra traditioner hittar vi här. Vårt skolkyrkoarbete tar sig uttryck i allt från upplevelsevandringar och möten kring våra kristna traditioner och högtider till studiebesök, musik och sång. Här finns plats för både frågor och engagerande upplevelser. Alla vandringar och studiebesök är kostnadsfria.