Sångskatten – förskolebarn 3-5 år

I juni bjuder vi in till Sångskatten i Sköllersta kyrka, Pålsboda kyrka och Hjortkvarn kyrka. Sångskatten innehåller en blandning av kända och okända barnsånger, ramsor, rörelser och en stilla stund med ljuständning. Vår förhoppning är att Sångskatten ska ge barnen massor av positiva sinnesupplevelser från besöket i kyrkan.