Prao i kyrkan – åk 8 och åk 9

Att jobba i Svenska kyrkan innebär oftast att jobba med människor på olika sätt. För de elever som är nyfikna på Svenska kyrkan som arbetsplats finns möjlighet att komma på prao. Eleverna får aktivt ta del av vårt församlingsarbete under deras praotid.