Personal

Här ser Du vilka som är anställda i församlingen. Alla telefonnummer utom växelnumret går att använda för både fast och mobil telefoni.

De som ej har personlig mailadress - skicka för vidarebefordran på adress: skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

    Barn och ungdom

      Kansli/Administration

        Kyrkogård