Meny

Personal

Här ser Du vilka som är anställda i församlingen. Alla telefonnummer utom växelnumret går att använda för både fast och mobil telefoni.

De som ej har personlig mailadress - skicka för vidarebefordran på adress: skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Magnus Segendorff

Magnus Segendorff

Sköllersta församling

Präst, Kyrkoherde

Präst

Benny  Larsson

Benny Larsson

Sköllersta församling

Präst

Kyrkomusiker

Sanna Maria Ringshagen

Sanna Maria Ringshagen

Sköllersta församling

Kantor, Ungdomsledare

Per-erik Wiktorp

Per-erik Wiktorp

Sköllersta församling

Kantor

Barn och ungdom

Elin Eugensson

Elin Eugensson

Sköllersta församling

Förskollärare

Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson

Sköllersta församling

Församlingspedagog

Kansli/Administration

Linda Carlsson

Linda Carlsson

Sköllersta församling

Förvaltningassistent

Greger Lundkvist

Greger Lundkvist

Sköllersta församling

Ekonom

Per Sverin

Per Sverin

Sköllersta församling

Kyrkogårds - och fastighetsföreståndare

Kyrkogård

Jenny Boo

Sköllersta församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Jenny Boo

Kyrkvaktmästare

Maria Englund

Maria Englund

Sköllersta församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Maria Englund

Hjotkvarn och Bo

Cecilia Hedlund

Sköllersta församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Cecilia Hedlund

Vikarie

Anders Ringshagen

Sköllersta församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Anders Ringshagen

Sköllersta

Mona  Tjäderbäck

Mona Tjäderbäck

Sköllersta församling

Kyrkvaktmästare

Mer om Mona Tjäderbäck

Pålsboda