Personal

Här ser Du vilka som är anställda i församlingen. Alla telefonnummer utom växelnumret går att använda för både fast och mobil telefoni.

De som ej har personlig mailadress - skicka för vidarebefordran på adress: skollersta.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Magnus Segendorff

Magnus Segendorff

Sköllersta församling

Präst, Kyrkoherde

Präst

Benny  Larsson

Benny Larsson

Sköllersta församling

Präst

Kyrkomusiker

Barn och ungdom

Kansli/Administration

Kyrkogård