Pålsboda kyrka
Foto: Magnus Segendorff

Pålsboda kyrka och församlingshem

Pålsboda kyrka

Under 1900-talets början fanns flera frireligiösa församlingar i Pålsbodas växande stationssamhälle. Dock saknades en lokal för Sköllersta församling. 1929 bildades Pålsboda kyrkostiftelse, vars mål var att bygga en egen gudstjänstlokal. Invigning skedde 1936, efter många timmars frivilligarbete och engagemang i stiftelsens regi. Kyrkan ligger högt belägen på en rullstensås, i tallbevuxen natur. Invändigt är kyrkan, bortsett från några mindre förändringar i ursprungsskick. I kyrkan ryms 200 personer. Klockstapeln uppfördes ett par år efter kyrkan.

Pålsboda församlingshem

Församlingshemmet byggdes till 1979, österut. Denna praktiska tillbyggnad används flitigt, och är ritad av den välkände arkitekten Jerk Alton. Häri inryms samlingssal, kök, barn- och ungdomslokal samt personalutrymmen. Församlingsexpeditionen byggdes 1991, och inrymmer kontor samt arkiv.

Vill Du hyra församlingshemmet, ring Församlingexpeditionen för att boka.

Kostnad: 800 kr
 
 
Enligt brandskyddsreglerna får max 150 personer vistas i lokalen samtidigt  vid sk. "biosittning"(100 sittande vid bord).

Nyckel hämtas hos vaktmästare eller på expeditionen.