Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppna förskolan

En öppen verksamhet för dig som är dagledig med dina barn som är 0-6 år. Vid tre tillfällen i veckan är ni välkomna att ses i en välkomnande miljö som är givande för både barn och förälder. Vi lekar, pysslar, fikar och har sångstund tillsammans.

Sockenstugan, sköllersta

Måndagar 9.30-12.00

Pålsboda församlingshem

Tisdagar 9.30-12.00

Torsdagar 9.30-12.00

 

Elin Eugensson

Elin Eugensson

Sköllersta församling

Förskollärare