Minneslund

Några dagar efter gravsättningen skickar vi ut ett minnesblad till anhöriga. Församlingen ansvarar för skötsel och utsmyckning. Vill man som anhörig lämna något minne / blomma får detta endast ske på anvisad, gemensam plats.

Minneslunden är en plats där den kremerade askan gravsätts utan närvaro av anhörig, anonymt. Kyrkogårdens vaktmästare sätter under värdiga former ned varje aska separat. Under vintern gravsätts inga askor i en minneslund.

Att tänka på vid val av gravskicket minneslund...

• Gravsättning sker av kollektiv och anonym karaktär, och nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid

• Anhöriga äger ej rätt att närvara vid gravsättning av aska

• Anhöriga äger ej rätt att få vetskap om askans placering i Minneslunden

• Endast lösa blommor får placeras i Minneslunden på härför avsedd plats

• Blommor efter begravningsgudstjänsten får ej läggas i Minneslunden

• Man får ej plantera växter

• Ljus placeras på härför befintlig ljusbärare

• Ej tillåtet att beträda gräsmattan

• Hund får ej medföras