Krisstöd för förskola och skolan

Att ha någon att prata med är viktigt. Vid kriser, dödsfall eller andra allvarliga händelser kan det till och med vara en nödvändighet. Vi kan erbjuda stöd och samtal i samband med till exempel en kris eller vid en omskakande händelse.