Konfirmation

Om livets stora och små frågor

Vem är Gud? Varför finns det så mycket ont i världen? Kan man tro på Gud och vetenskap samtidigt? Kan man förlåta allt? Vem älskar mig? Duger jag?
Livet är fullt av stora och små frågor. Ibland är svaren enkla, ibland finns det flera olika svar på samma fråga beroende på var vi befinner oss i livet medan vissa frågor tar en hel livstid att få svar på.

I konfirmationsgruppen får du tid att fundera på dina frågor tillsammans med nya och gamla vänner men också med erfarna ledare som länge brottats med liknande funderingar. Konfirmationstiden är en tid som många ser tillbaka på som en värdefull och speciell tid. En tid där vänskapsband stärkts eller nya har hittats. En tid som gett nya perspektiv på sig själv, sin omgivning och världen.

Självklart kommer det också finnas tid för roligheter som läger, utflykter och andra aktiviter!

Årets konfirmandgrupp träffas varannan onsdag efter skolan samt en söndag i månaden efter Söndagsmässan. Ha gärna våra konfirmander i era tankar och böner.