Kistgrav

 Historiskt sett är detta den vanligaste gravtypen, och idag upplåts platsen med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren har ansvar för skötsel av graven, och bestämmanderätt om vem som skall gravsättas samt om gravanordningens utformning.

En kistgrav upplåts normalt med plats för en eller två kistor, men man kan också komma överens om en plats för flera kistor. I en kistgrav kan man även gravsätta urnor och askor.