Gravskötsel

Prislista  Gravskötsel 2020

Grav med hel skötsel

Planteringslåda  40-50 cm
1 år    860 kr (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Planteringslåda större än 50 cm
1 år     970 kr (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Grav med grundskötsel (trimning)

1 år 220 kl (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Igensådd av planteringsyta

115 kr

(låda och fris tas bort och endast lösa blommor i vas och/eller vinterkrans får pryda graven.) Tänk på att graven i de flesta fall behöver grästrimning runt stenen efter att planteringsytan såtts igen.

Tilläggstjänster inför hösten:

Plantering av 3st ljungplantor 160 kr

Granris 120 kr

Vinterkrans 180 kr

Ljuständning Alla helgons helg 50 kr (lykta skall finnas)

Hel gravskötsel: Vårstädning, plantering av vår och sommarblommor, jord och band, vattning och trimmning runt gravstenen samt ogräsrensning inkl. puts av blommor i gravrabatt.

Grundskötsel: Trimmning runt gravsteen samt borttagning av vissna snittblommor.

Avräkningskonto: Varje år avräknas årets skötselavgift (lika med avgift för ettårsavtal) från de inbetalda medlen, summan betalas in i förskott.

 


 

 

 


Avräkningsavtal:
Varje år avräknas årets skötselavgift (=avgift för ettårsavtal) från de inbetalda medlen. Summan man betalar in i förskott garanterar minst de år som angetts. Pengarna kan därför räcka längre än angiven minsta tid

 
Hel gravskötsel: Vårstädning, plantering av vår och sommarblommor, jord och band, vattning och trimning runt gravsten och ogräsrensning inkl. puts av blommor i gravrabatt