Gravskötsel

Prislista  Gravskötsel 2022

Grav med hel skötsel

Planteringslåda  40-50 cm
1 år    970 kr (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Planteringslåda större än 50 cm
1 år     1070 kr (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Grav med grundskötsel (trimning)

1 år 250 kl (löpande avtal, faktura eller avräkningsavtal)

Igensådd av planteringsyta

125 kr

(låda och fris tas bort och endast lösa blommor i vas och/eller vinterkrans får pryda graven.) Tänk på att graven i de flesta fall ändå behöver grästrimning runt stenen efter att planteringsytan såtts igen.

Tilläggstjänster inför hösten:

Plantering av ljungplantor 75 kr/st.

Granris 160 kr

Vinterkrans 200 kr

Ljuständning Alla helgons helg 50 kr (lykta skall finnas)

Hel gravskötsel: Vårstädning, plantering av vår och sommarblommor, jord och band, vattning och trimning runt gravstenen samt ogräsrensning inkl. puts av blommor i gravrabatt.

Grundskötsel: Trimning runt gravsten samt borttagning av vissna snittblommor.

Avräkningsavtal: Varje år avräknas årets aktuella skötselavgift (=avgift för ettårsavtal) från de inbetalda medlen. Summan man betalar in i förskott garanterar minst de år som angetts. Pengarna kan därför räcka längre än angiven minsta tid.

Har du frågar om priser eller gravskötsel, kontakta gärna vår kyrkogårdsföreståndare eller församlingsexpeditionen.

PER SVERIN 0582-888 88

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 0582-414 60