Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sköllersta församling Besöks- och postadress: Pastorsexpeditionen, Folkasbov 3, 69731 Pålsboda Telefon: +46(582)41460 E-post till Sköllersta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravplats

På alla kyrkogårdarna finns kist- och urngravar. På alla ställen, utom i Bo, finns minneslund.

Vaktmästare visar de anhöriga tänkbara alternativ på vald kyrkogård, och informerar om de regler som kan finnas för olika gravfält.

En gravplats är något som man noga skall tänka igenom. En gravsättning är definitiv. Sköllersta församling har tillgängliga gravplatser på Bo, Hjortkvarn, Svennevad, Pålsboda och Sköllerstas kyrkogård.

Gravplatsen kan förlängas så länge innehavare finns. Om denne önskar, kan gravrätten återlämnas  till församlingen före upplåtelsetiden gått ut. Detta måste göras skriftligt.

Innehavaren ansvarar för skötseln - att graven vårdas, samt bestämmer om ny gravsättning skall ske.

Kist- och urngravar upplåts med gravrätt till en gravrättsinnehavare, och upplåtelsen gäller 25 år. Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och andra utsmyckningar - inom ramen för församlingens bestämmelser. Se bifogade ordningsregler för begravningsplatsen.

Upplåtelse av gravrätt samt gravrättsinnehavare