Ekumenik - samarbete mellan kyrkor

Gemenskap i bygderna

Ordet ”ekumenik” kommer från grekiskan och betyder ”världsvida enhetssträvanden” och syftar i vårt sammanhang på det samarbete som finns mellan olika kyrkor, från global till lokal nivå.

Det ekumeniska samarbetet startade på allvar i våra bygder genom Sköllersta Söndagsskolråd 1951. Detta råd ersattes 1981 av Sköllersta-Pålsboda ekumeniska råd, som idag består av representanter från Larslundskyrkan i Sköllersta, Pålsboda Pingstförsamling, Filadelfiaförsamlingen i Hjortkvarn och Svenska kyrkan.

Alla kristna samfund inom Sköllersta församling ingår i ett Ekumeniskt råd där samverkan mellan församlingarna organiseras. Rådet beslutar om gemensamma gudstjänster under sommaren liksom flera ekumeniska gudstjänster och samlingar under året. Dessutom möts pastorer och präster från alla samfund regelbundet för samtal och gemenskap.

Välkommen att delta i denna härliga gemenskap vid våra gemensamma gudstjänster, bl a den ekumeniska böneveckani i januari, den globala söndagen i november samt under somrarna, då det oftast är full fart i kyrkorna.