Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan.

Dopet är en fest i Guds familj
Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Du är välkommen att kontakta din församling om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Svenska kyrkan döper både barn och vuxna
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Ett litet barn som döps kan ju inte ens själv uttrycka att det har en tro på Gud och vill tillhöra den kristna församlingen. Längre fram i livet, i konfirmationen, finns däremot möjligheten att säga ja till sitt dop.

Vad förväntas av föräldrarnas tro?
Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk då på att dopet är en gåva från Gud till det lilla barnet – det hänger inte på din tro. När ett barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen.

Dopet är en helig handling 
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Men också för att Jesus ger oss ett löfte, att han ska vara med oss alla dagar till tidens slut

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namnet är viktigt
Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Alla får döpas
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn - både små barn och ungdomar - är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.

Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt.

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra Svenska kyrkan.

Dopklänning eller dopkläder
Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder. I Sköllersta församling kan du låna en dopklänning till spädbarnsdop.

Dopet kostar inget
Dopet kostar dig ingenting om det arrangeras i din församlings kyrka. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Ni kan ha dopfest i församlingshemmet
Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en lokal att vara i så erbjuder Sköllersta församling våra församlingshem som du får låna utan kostnad.

Dop i Sköllersta församling                                                       

När Du/Ni bestämt datum, kontaktas församlingsexpeditionen för bokning, tel: 0582-41460. Innan dopdagen tar prästen kontakt med familjen för att prata om vad dopet innebär, samt väljer musik, sång och vem som gör vad under gudstjänsten.

 

Välkommen att höra av Dig för bokning eller om Du har funderingar!