Bo kyrka

Kyrkan

Kyrkan byggdes 1733 av fältmarskalken friherre Hugo Johan Hamilton af Hageby efter tillstånd av konung Fredrik I. Anledning till ansökan var att Boo vid den tiden tillhörde Svennevads socken - det var med andra ord lång och besvärlig väg till kyrkan. Bo kyrka är en av få återstående intakta karolinerkyrkor som idag finns kvar i Sverige.

Kyrkan är uppförd i timmer, men brädfordrades under 1800-talet med bruten vit lockpanel - från början var kyrkan rödfärgad och taket täckt av spån. Invändigt är kyrkorummet präglat av karolinertidens stramhet och enkelhet. Det finns många välbevarade inventarier, från framförallt 1700-talet. Bänkraderna är i de främsta raderna herrskapsbänkar, medan det längre bak är enklare bänkar.

Kyrkan fick en omfattande inre renovering 1996, vilken återgav kyrkan dess ursprungliga 1700-talsutseende. Den var i fideikommissets ägo fram till 1998 då församlingen övertog ägandeskapet.

Ingen el finns indragen. Hundratals stearinljus tänds när kyrkan används. Kyrkan rymmer 400 personer.


Klockstapeln 

På en kulle på andra sidan vägen finns klockstapeln. Från början hade stapeln en öppen klockbock. Idag är den inklädd. Den är nyligen renoverad, då man bl a bytte spån och tjärade den.
 

Övriga byggnader vid Bo kyrka

Den mindre vita byggnaden på kyrkogårdens norra sida är ett gravkor och öster om detta finns ett bårhus/kapell uppfört 1961, vilken användes som gudstjänstlokal under vinterhalvåret.