Bibeläventyret – åk 4 och åk 5

Under våren i åk 4 och hösten i åk 5 erbjuder vi att komma ut med Bibeläventyret till Sköllersta skola och Folkasboskolan. Bibeläventyret är ett icke-konfessionellt pedagogiskt koncept som bidrar till att uppfylla Läroplanens mål om undervisning i Bibelns berättelser. I berättandets form tar vi eleverna genom bibelns olika böcker och berättelser. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, trolleri, rim och rap leker vi in kunskaperna så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig berättelserna.