Begravningsavgift

 

Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen för den som inte är med i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften är inkomstrelaterad och tas ut med olika belopp beroende på i vilken församling personen är folkbokförd. Avgiften har inte någon direkt koppling till den enskildes begravning.

Alla som är folkbokförda i Sverige ska betala begravningsavgift. Avgiften ska även betalas av den som inte är medlem i något trossamfund.
Du betalar avgiften via skattsedeln. För dig som är med i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

Vem är begravningsombud?
Länsstyrelserna förordnar begravningsombud som bland annat ska granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan inte använder intäkterna från begravningsavgiften till annat än begravningsverksamhet.

Begravningsombud

Hallsbergs kommun:

Sven-Åke Lindbergh

Lilla Gamby 560

697 93 Hjortkvarn

Tel: 073-532 68 75