Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravningsavgift

 

Kammarkollegiet fastställer avgiftssatsen för den som inte är med i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften är inkomstrelaterad och tas ut med olika belopp beroende på i vilken församling personen är folkbokförd. Avgiften har inte någon direkt koppling till den enskildes begravning.

Alla som är folkbokförda i Sverige ska betala begravningsavgift. Avgiften ska även betalas av den som inte är medlem i något trossamfund.
Du betalar avgiften via skattsedeln. För dig som är med i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften.

Vem är begravningsombud?
Länsstyrelserna förordnar begravningsombud som bland annat ska granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan inte använder intäkterna från begravningsavgiften till annat än begravningsverksamhet.

Begravningsombud

Hallsbergs kommun:

Sven-Åke Lindbergh

Lilla Gamby 560

697 93 Hjortkvarn

Tel: 073-532 68 75