Foto: Johanna Ikola

Adventskyrkan och Kyrkhaga i Hjortkvarn

Adventskyrkan 

I Hjortkvarn växte tätorten fram i slutet av 1800-talet, i takt med att skogsbruksnäringen (Boo-Hjortkvarn AB) samt metallindustrin (AB Gryts bruk) utökades. Det uppstod därmed ett behov av en kyrka i samhället. Redan 1886 hade en begravningsplats anlagts. År 1933 invigdes kyrkan - en träkyrka klädd med spån och tjärad.  Kyrkan är ombyggd 1970, då man tog bort sakristia och doprum. Kyrkan är placerad i utkanten av samhället invid Hjortkvarnsån. En utbyggnad har gjorts på senare år, vilken gav bra utrymme i en fantastistkt härlig och ljus samlingssal. I kyrkan får 115 personer vistas samtidigt.

Kyrkhaga

Öster om kyrkan ligger församlingshemmet, Kyrkhaga, inrymt i en tegelvilla från 1940-50-talet.

Vill Du hyra församlingshemmet, ring församlingexpeditionen för att boka.

Kostnad: 800 kr
  
Enligt brandskyddsreglerna får max 80 personer vistas i lokalen samtidigt .

Nyckel hämtas hos vaktmästare eller på expeditionen.