Mötesplatser

Här kan du läsa mer om våra mötesplatser och verksamheter

Mötesplats: Stacken

– en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år

Mötesplats: Syförening

I vår församling finns kyrkliga syförening i Hed. Syföreningen arbetar bland annat till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Mötesplats: Babypaket

I församlingen har vi en verksamhet där vi tillverkar babypaket som vi sedan skickar till nyblivna mammor i flyktingläger i Algeriet.