minneslunden i Skinnskatteberg
Foto: Ingrid Hagewald

Minneslunden

En minneslund är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska gravsätts inom gemensamt område.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte. Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan gravsätts utan hölje.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötsel av minneslundarna och all plantering inom dessa.
Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus.
Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas.
Gravlyktor, marschaller, krukväxter och dekorationsfigurer får ej användas i minneslunden utan kommer att tas bort.
Papper och annat avfall läggs i avfallsbehållaren.
Vissna blommor och rester från ljus tas bort av kyrkogårdens personal.