st davidsgården
Foto: Ingrid Hagewald

Våra församlingshem

Vi har två församlingshem som går att hyra till olika ändamål. Det kan handla till exempel om födelsedagsfester, träffar, borgerliga begravningar eller möteslokal.

S:t Davidsgården

S:t Davidsgården byggdes år 1806 och var från början byggd som prästgård.
På 70-talet flyttade prästerskapet ut och S:t Davidsgården blev istället vårt församlingshem.
S:t Davidsgården erbjuder rymliga och ljusa lokaler som kan ha ca 100 mat- eller kaffegäster. Det går bra att hyra ett eller flera rum. Det finns tillgång till ljudutrustning och piano.
Porslin finns och även möjlighet att hyra dukar för 100 kr/st.

Hedgården

Hedgården som från början var bygdens kommunhus är nu en rymlig och flitigt använd lokal för olika ändamål.
Det finns plats för ca 70 personer i Hedgården. Man kan dela av lokalen så att man kan hyra enbart den stora salen eller om man bara vill vara i stora. I lokalen finns även piano samt ljudutrustning. Porslin och glas finns att låna.

 

HYRA

S:t Davidsgården
Kök: 150kr
Lilla salen: 200kr
Stora salen: 400kr

 
Hedgården
Kök: 150kr
Lilla salen: 150kr
Stora salen: 300kr

Uthyrningsregler för St Davidsgården & Hedgården

  • Nycklar hämtas och lämnas på pastorsexpeditionen.
  • Standardmöbleringen ska återställas (skiss finns).
  • Städredskap finns att låna. Borden ska torkas, golven dammsugas och moppas vid behov. Toaletterna ska städas. Soporna källsorteras, kompost och brännbart i tunnorna utanför. (I Hed lämnas soporna i tunnan på trappen och kompost i behållaren på baksidan.) Tomglas och annat emballage får ej lämnas.
  • Öl och vin till slutna sällskap (ej starksprit).
  • Ingen parkering på gården.
  • Klockan 22.00 avslutas verksamheten. (I Hed senast kl.24)
  • Merkostnader (städning eller om något gått sönder) för uthyrningen debiteras hyresgästen.

Vid frågor rörande lokalerna/uthyrningsregler kontakta:
Annica Arnelind 0222-33637

Bokning av lokaler sker hos pastorsexpeditionen på 0222-33636