Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Heds kyrka

Församlingens äldsta kyrka präglas av en stark 1700-tals karaktär med många bevarade delar från byggnadsåren 1786-92.

Bygden har länge präglats av alla de järnbruk som har passerat och de släkten de tillhört. Så även kyrkan, med gåvor av olika slag med bland annat fem begravningsvapen varav tre hänger uppe för allmän beskådan i kyrkan.

Denna stenkyrka togs något ofullbordad i bruk 1789. Tornet som då var högt och spetsigt förstördes i ett åsknedslag 1831 och ersattes då med ett lägre. Kyrkan reparerades år 1905. Och den gamla bänkinredningen kasserades. Altaret med tavla och tillhörande altaruppställning skänktes av familjen Lorichs på Bernshammar. 
Altartavlan visar ”Kristus i Getsemane”, är målad 1793 i Rom av Jonas Åkerström, den enda altartavla som den nyantikt orienterade konstnären utförde.

Heds kyrkliga syförening har visat stor engagemang för kyrkans prydande och verksamhet. En bland många gåvor är dopfunten med tillhörande silverskål, vilka skänktes år 1939.

Vid Heds kyrka finns det gravkor efter två adliga släkten. Släkten Lorichs gravkor närmast kyrkan och släkten Örnskölds gravkor som idag används som bårhus, med Västmanlands äldsta bevarade plåttak.

Visste du att...

I Heds kyrka finns något så ovanligt som en mässhake......från 1300-talet!

I 200 år har den nu hängt i kyrkan. Ett släktträd över släkten Örnsköld som bland annat byggde Karmansbo herrgård. Bild: Ingrid Hagewald