snödroppe
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

När man mister en närstående

Sorgegrupp - ett stöd i sorgen

Att mista en närstående påverkar ditt eget liv på olika vis. Förlusten kan skapa kaos, smärta och förvirring.  Sorgen är unik för var och en. Alla har olika förutsättningar för att bearbeta förlusten. Det kan vara ett stöd att i samtal få dela sina tankar och erfarenheter
– en möjlighet att sätta ord på det ofattbara som hänt.
I Svenska kyrkan i Skinnskattebergs kommun arbetar diakon och präster som är vana att lyssna till människor i sorg.
De har tystnadsplikt och samtalen kostar inget. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp; det är ditt behov som styr.

Sorgegrupp

 

Församlingen bjuder in till sorgegrupp för dig som nyligen mist en make /maka / närstående. Inbjudan sker ca 3-6 månader efter dödsfallet.

Sorgegruppen är en form av självhjälpsgrupp där du får möjlighet att dela dina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.
Det kan hjälpa dig att arbeta vidare genom sorgen. Gruppen träffas vid sex tillfällen och erfarna ledare ansvarar för arbetet.

Vi möter varandra med omsorg och varsamhet och det är självklart att det som sägs i rummet stannar där. Obs! Ingen avgift!

Enskilda samtal

Hör av dig om du föredrar enskilda samtal som stöd i sorgearbetet. Samtalen är avgiftsfria. Samtalen kan ske med präst eller diakon.