Begravningsavgift

I Vaggeryds kommun är Byarums pastorat och Skillingaryds församling huvudmän för begravningsverksamheten och därmed ansvariga för att anordna allmänna begravningsplatser. Alla som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift.

Alla som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst betalar en begravningsavgift. Det är en årligen återkommande avgift som inkasseras av Skatteverket som om det vore en skatt.

Sedan något år tillbaka är det Kammarkollegiet som fastställer begravningsavgiften, som nu är samma för alla kommuner (utom Stockholm och Tranås som står utanför det gemensamma systemet).
För de kyrkotillhöriga är begravningsavgiften och kyrkoavgiften sammanslagna på slutskattebeskedet. 

Intäkterna och kostnaderna för begravningsverksamheten hålls åtskilda från församlingsverksamhetens intäkter och kostnader.