Vi söker församlingspräst

Skepplanda-Hålanda

Skepplanda pastorat söker präst
Arbetsledande komminister på 100% till Skepplanda-Hålanda församling

Vi söker en allsidig församlingspräst med hjärta för Jesus och människor. I arbetsuppgifterna ingår att driva konfirmandarbetet, leda alphakurser, vara en del i teamet kring Messy church, leda de kyrkliga handlingarna och förstås, leda söndagens mässa, vardagsmässor och gudstjänster på äldreboenden. Men vi ser också att behovet av utåtriktat och missionerande arbete är stort och viktigt. Du behöver vara en präst för alla, både barn, unga och äldre, för vana kyrkobesökare liksom för den som ännu inte hittat vägen till kyrkan och Jesus.

Vi söker dig som är Jesuscentrerad och väl förankrad i kyrkan, som sätter värde på både lokala traditioner och kyrkans stora tradition. Dig som både är lärjunge och en ledare, som vill leda genom att låta dig ledas.

Som arbetsledande komminister har du ansvar för församlingsverksamheten i den ena av våra två församlingar, Skepplanda-Hålanda. Du har personalansvar för en diakon, en församlingsassistent samt två musiker. Du ingår i pastoratets ledningsgrupp och är en av tre präster i pastoratet.

Som arbetsledare behöver du vara lyhörd, närvarande, intresserad av dina medarbetares arbete och ha ett uppmuntrande sätt. Du behöver också kunna vara strukturerad och ha en vilja att föra arbetet framåt. Du måste kunna arbeta både självständigt och i team.

Skepplanda pastorat ligger nästan mitt emellan Göteborg och Trollhättan. Här finns många engagerade ideella och förtroendevalda medarbetare och drygt 20 anställda medarbetare som brinner för sitt arbete. I pastoratet firas tre till fyra gudstjänster varje söndag. Här finns bibelstudier och bönegrupper. Här finns ett stort barn- och ungdomsarbete. Här bedrivs en hel del öppen verksamhet och här träffas flera körer varje vecka.

Körkort och tillgång till bil är en förutsättning för anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Eventuella frågor ställs till
Kyrkoherde Per-Martin Windt, 0721–619501
per-martin.windt@svenskakyrkan.se

Ansökan inklusive CV och personligt brev sänds till skepplanda.pastorat@svenskakyrkan.se 

Intervjuer sker löpande.