TUNGE KYRKA
Foto: Camilla Eliasson

Tunge kyrka

Tunge 174 463 95 Lödöse

Hur gammal Tunge kyrka egentligen är, är det ingen som vet. De äldsta skriftliga vittnena är från 1600-talet, men själva långhuset är förmodligen medeltida. Under 1800-talets första hälft förföll kyrkan så till den grad att biskop af Wingård ansåg att den borde stängas, och eftersom S:t Peders församling i Lödöse också behövde en ny kyrka föreslog han att en gemensam kyrka för de båda församlingarna skulle byggas där. Denna invigdes 1847. Trots flera överklaganden till Kungl. Maj:t genomfördes beslutet.
Tunge kyrka stod dock kvar och 1853 beslöt sockenstämman att i dess lokaler inreda folkskola. Lärarbostaden inrymdes i kyrkans kor, och långhuset blev själva skolsalen. En ny lärarbostad uppfördes i närheten av klockstapeln 1864. På 1880-talet tillkom även småskola, som förlades till koret. År 1900 byggdes en ny skollokal i Garn och kyrkan blev ödekyrka.

1921 beslöts att kyrkan skulle iordningställas som gudstjänstrum på nytt, och den 30 oktober 1924 kunde kyrkan återinvigas.

 Välkommen!

Kontaktuppgifter Skepplanda pastorat

Skepplanda Pastorat består av Skepplanda-Hålanda och Lödöse församlingar.