Protokoll

Här hittar du protokoll från pastoratets beslutande organ, styrelse och utskott från och med år 2023. Justerade och tidigare protokoll finns på pastorsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd

Lödöse församlingsråd