Foto: Sven Jansson

Musik

Körverksamhet

Hålanda kyrkokör

Hålanda kyrkokör

Vi övar för närvarande i Ale-Skövde församlingshem på tisdagar kl 18.30-20.30

Lödöse kyrkokör

Kören träffas i S:t Peders kyrka torsdagar kl. 18.00-20.00

Nya MotettEnsemblen

- en traditionell blandad kör som arbetar i projektform, med ambitionen att hålla en hög musikalisk nivå.

Barnkör i Lödöse

En grupp för dig i årskurs 1-3

Barnkör i Skepplanda-Hålanda

En grupp för dig i årskurs 1-3