Kyrkgrinden
Foto: Camilla Eliasson

Hålanda kyrka

Stommen 205 446 96 Hålanda

Av den ursprungliga kyrkan från 1100- eller 1200-talet återstår betydande delar i det nuvarande långhusets västra del.
Här har påträffats muralmålningar som sannolikt har medeltida ursprung. Kyrkans dopfunt är från 1200-talet. I sin nuvarande utformning stod kyrkan klar 1756. Kyrkorummets tunnvalv av trä har målningar från 1776 av Jonas Dürcks. Altartavlan och predikstolen är utförda i senbarock.
 

Kontaktuppgifter Skepplanda pastorat

Skepplanda Pastorat består av Skepplanda-Hålanda och Lödöse församlingar.