Begravning

När man skall begrava en anhörig och väljer att ha en begravningsgudstjänst tar man ofta först kontakt med en begravningsbyrå.
Begravningsbyrån ringer sedan församlingen för att boka kyrka, präst och musiker samt församlingshem om man önskar samling efter begravningen.

Den präst som skall leda gudstjänsten kontaktar sedan anhöriga för att bestämma tid för samtal. Frågor som rör gudstjänsten svarar prästen på, psalmer och musik får man hjälp med av präst och kyrkomusiker.
En begravningsgudstjänst är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kyrkan.

Om en avliden vill bli begravd i en annan församling än den som hon tillhörde vid dödsfallet,
tex sin födelseförsamling, "clearar"  församlingarna kostnaderna mellan sig.

Vill man inte ha blommor på kistan utan väljer ett bårtäcke får man låna ett av de församlingar som äger ett sådant. Dessa används främst vid kremation.

Begravningsaktens syfte är att visa att de sörjande är inneslutna i värme och gemenskap och att försöka att ge en strimma hopp i det mörka.
I begravningsakten överlämnar vi den som avlidit i Guds händer.

Vi säger tack till vår Herre som gav henne livet och som för henne hem till sig efter livet på jorden.
  • Pastorsexpeditionen Skepplanda pastorat

    Skepplanda pastorat

    Pastorsexpedition

    Mer om Pastorsexpeditionen Skepplanda pastorat

    Öppettider: måndag-torsdag kl. 10.00-12.00

Vid frågor i gravärenden