"Tellus, den sårbara skönheten" - 25/2

Nyhet Publicerad Ändrad

I samband med Sven Hillerts besök och temahelgen kring Hållbarhet och tro får vi också en konsert i Landskyrkan med S:t Johannes vokalensemble med musiker. Texterna är skrivna av Sven Hillert och musiken av Anna-Karin Klockar.

S:t Johannes vokalensemble uppför ett körverk som genom sång och musik berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Verket består av sju satser där varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Bibeln.

Verket beställdes av Stockholms stift som ett steg i Svenska kyrkans klimatarbete och uruppfördes i september 2022. Kompositör är Anna-Karin Klockar, texterna är skrivna av Sven Hillert. 

Medverkande
S:t Johannes vokalensemble under ledning av Anders Lindberg
Solist
Stråkkvintett
Flöjt
Piano
Orgel

LÖRDAG 25/2 kl 18.00
LANDSKYRKAN (hitta)
SKELLEFTEÅ

Arrangemanget sker i samarbete med SENSUS

”Prövningens stund” - Högmässa 26/2 kl 11.00

Någon delar ut oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Barnkör under ledning av Anders Lindberg. 
Sven Hillert gästpredikar. Maria Lund leder mässan. 
Söndagsskola med Skapelsetema! Hanna Hedblad
Efter gudstjänsten kyrkkaffe med samtal: 
”Med oro och hopp för skapelsens framtid”

SÖNDAG 26/2 kl 11.00
LANDSKYRKAN
SKELLEFTEÅ