Bilden visar i förgrunden växthuset vid församlingshemmet i Kusmark. I bakgrunden ser vi Kusmarks kyrka.
Foto: Janne Lindberg

Kusmarks kyrka

Kusmarks kyrka - eller Kågedalens kyrka som den också kallas - är församlingskyrka i Kågedalens församling. Kyrkan invigdes den 12 juni 1932 av biskop Olof Bergqvist.

Till ytan mäter den 972 kvadratmeter och rymmer 530 fasta bänkplatser.

Grundstensläggningen skedde den 28 oktober 1929 och leddes av kontraktsprosten Fellström. I ett litet kopparskrin lades ritningar, fotografier, en kyrkolag, silver- och kopparmynt samt en bibel. Skrinet sattes in vid skeppets nordvästra hörn och öppningen murades igen.

Längst fram i kyrkan finns en imponerande altartavla i olja, målad 1932 av Holger Hjort. Altarrund och predikstol är utförda av bröderna Nordin, Skellefteå.

 

 

Den vackra dopfunten  i ljus granit håller dopfuntsinsatsen i mässing som bär den passande inskriptionen "Låten barnen komma till mig".

Från kyrktornet har man en storslagen utsikt över Kågeälven och Kusmarks by. Längst upp på det 50 meter höga tornet tronar den ståtliga Kyrktuppen. Tuppen är 2,27 m hög, väger 80 kg och är täckt med bladguld. Tuppen är tillverkad av Karl Andreas Lundgren, Skellefteå. År 2007 blev den även vald till Årets Kyrktupp av Kyrktuppsfrämjandet! 

Kyrkan har två tornklockor, gjutna hos KGM Bergholtz i Stockholm 1930.

På storklockans inskription kan vi läsa:
* Kring jorden skall höras att Herren är Gud.
* Till trälarna föras förlossningens bud.
* Bland folken skall talas Guds härliga råd.
* All världen hugsvalas av frälsningens nåd.

Lillklockan bär följande inskription:
* Låt store Gud din sannings ord av oss med andakt höras.
* Tornur från Töreboda tillkom genom en frivillig insamling.

 Den orgel som idag finns i kyrkan har 28 stämmor och är tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad, Luleå 1984. Den har emellertid kvar den ursprungliga orgelfasaden, ritad av kyrkans arkitekt.

Församlingens bårtäcke pryder vapenhuset och är vävt av Anna Melander, Skellefteå och invigdes i oktober 1995.

Begravningsplatsen vid kyrkan har succesivt byggts ut. Det nyligen utvidgade området väster om kyrkan invigdes den 13 juni 1999 av biträdande kontraktsprosten Åke Lundgren.

Tillgänglighet Kusmarks kyrka

Hitta till Kusmarks kyrka här

Handikappanpassad toalett
Hörslinga 
Handikappanpassad ingång med ramp 
Närliggande parkeringar