Bilden visar Kåge kyrka i sommarskrud. Kyrkan är målad i ljus grå kulör och har ett rött tegeltak.
Foto: Janne Lindberg

Kåge kyrka

Tanken på att uppföra en gudstjänstlokal i Kåge väcktes någon gång under senare delen av 1800-talet. I mitten på 1920-talet kom arbetet med att bygga en kyrka igång.

Historia

Tidigt på vårvintern 1924 började grundgrävningen för Kåge kyrka, som till stor del utfördes på frivillig väg. Kyrkogrunden invigdes av prosten Fellström från Skellefteå den 1 juni samma år. Kyrkan stod klar vid årsskiftet 1925-26, till en kostnad av 110 000 kronor. Trettondag jul 1926 invigdes kyrkan. Efter flera renoveringar – den senaste 1987 – har kyrkan idag 220 sittplatser.

Inredning

Koret 

I kyrkans kor ser man kanske först korfönstret. Det skänktes till kyrkan 1925 av Karl Bergmark och föreställer herdarnas tillbedjan den första julnatten. I koret finns också ett votivskepp tillverkat och skänkt 1990 av Sally och Fritjof Berglund.

Altartavlan

Altartavlan är en triptyk föreställande Jesus predikar från båten, är en bild av att Jesus kommer till Kåge i båt och möter människor i deras vardag. Tavlan målades 1952 av Torsten Nordberg.

Dopfunten

Dopfunten med sitt speciella lock, föreställer kyrkans norra parti och är en gåva av orgelbyggaren J. W. Grönlund.

Orgeln

På läktaren finns en orgel på 20 stämmor fördelade på två manualer och pedal, byggd 1970 av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad.

Kyrkklockorna

Uppe i tornet finns två klockor, den större Storkågeklockan är en gåva av kyrkobyggnadsföreningen, den mindre Gustafsklockan är en gåva av G. A. Kågström och hans hustru. Fram till 1946 ringdes det manuellt, 1987  automatisk lucköppning in. Tornuret uppsattes 1956 och är en gåva av Albin Stenman.

Tillgänglighet Kåge kyrka

Hitta till Kåge kyrka här

Handikappanpassad toalett
Hörslinga
Handikappanpassad ingång med ramp
Automatisk dörröppnare
Närliggande parkeringar