Församlingshemmen i Kågedalens församling

I anslutning till kyrkorna i Kåge och Kusmark finns församlingshem. I Kusmark mest samlings- och verksamhetslokaler och i Kåge både samlings-/verksamhetslokaler och kontorsutrymmen för personalen.

FÖRSAMLINGSHEMMET I KUSMARK

I källaren finns barnlokal och teaterlokal. I anslutning till barnlokalen finns ett enkelt pentry.

I köket på mellanplan finns kyl- och frysmöjligheter, samt kaffebryggare.

Stora salen ligger på mellanplan och rymmer ca 100 sittande gäster. Lilla salen rymmer ca 30 sittande gäster. En vikvägg skiljer Stora och Lilla salen åt och kan dras åt sidan.

Övre plan hyser kontorslokaler för uthyrning. Alla lokaler är för närvarande uthyrda.

 

FÖRSAMLINGSHEMMET I KÅGE

I källaren finns barnlokal med enkelt pentry. Det finns också pingisrum, ett större och ett mindre konferensrum, samt ett mötesrum med en bekväm soffa.

På entréplan hittar du andaktsrummet som är öppet för enskild kontemplation och eftertanke, när församlingshemmet är öppet.

I köket finns kyl- och frysmöjligheter, samt kaffebryggare.

Salen rymmer ca 70 sittande gäster.

Kåge församlingshem byggdes om 2012 för att rymma församlingsexpedition och all personal.