Bilden visar Ersmarks kyrka i Ersmark/Kågedalen. Kyrkan är byggd i trä och gulmålad.  Bilden är tagen på sommarhalvåret.
Foto: Janne Lindberg

Ersmarks kyrka

Ersmarks kyrka är en s.k samarbetskyrka där Kågedalens församling och EFS missionsförening samarbetar. EFS betonar de frivilliga insatsernas betydelse för en levande kyrka. 

Vi jobbar här!