Vi söker kyrkomusiker!

TJÄNST SOM KYRKOMUSIKER 100 %

Vårt pastorat består av två församlingar, Skatelöv och Västra Torsås, med ca 2300 kyrkotillhöriga. Din huvudsakliga tjänst blir i Skatelövs församling.

Vi har en livlig musikverksamhet. Här får du en bredd i ditt arbete med både barn och vuxna. I församlingen finns kyrkokör, allsångskör och musikalgrupp för barn. Naturligtvis kommer du även att tjänstgöra vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

I våra församlingar finns en god anda och en bra arbetsmiljö. Ett glatt medarbetargäng väntar på dig!

Vi hoppas att du vill fortsätta utveckla kyrkomusiken och vara med och bygga församling tillsammans med oss. Du har ett ”missionerande” tänk i ditt arbete.

Välkommen med din ansökan!

Tillträde efter överenskommelse.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kyrkoherde Tord Mårtensson, 070-3423554, tord.martensson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Lena Carlsson, 070-9800814, lena.k.carlsson@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud är Olle Heverius, 076-8569146, olle.heverius@svenskakyrkan.se