Lediga tjänster

KOMMINISTER 

Vi söker "en vanlig präst" som vill ha hela bredden i församlingsarbetet.

I våra två kyrkor firas i stort sett gudstjänst varje sön- och helgdag. Grunden i vårt gudstjänstliv är högmässan, men vi firar flera olika typer av gudstjänster. Vi har en mycket aktiv kör- och musikverksamhet.

Vi är nu i ett generationsskifte i våra församlingar med många barn och familjer. Därför prioriterar vi familjearbetet och att bygga från grunden.

Vi har glädjen att ha många konfirmander och du kommer att ha ansvar för konfirmandundervisningen.

Vi har ett fint samarbete med skolan i Grimslöv och inbjuder eleverna till vår skolkyrka vid jul, påsk och allhelgonahelgen. Skolkyrkan kommer att ingå i din tjänst.

Vi har ett nära och bra samarbete i arbetslaget och engagerade förtroendevalda.

Du kommer att ha ditt arbetsrum i Skatelövs församlingshem, men vi har verksamhet (bland annat konfirmanderna) även i Lönashults sockenstuga.

Det finns ingen tjänstebostad, men vi hjälper dig gärna med att hitta boende.

I vår församlingsinstruktion skriver vi så här om vad vi vill att våra församlingar skall präglas av:

  • Tydlighet   Att det vi är och gör har sitt centrum i Jesus Kristus som Herre och Frälsare och sin grund i Bibeln och Svenska kyrkans bekännelse.
  • Öppenhet   Att med lyhördhet för människors frågor och erfarenheter vilja pröva nya vägar att förkunna evangeliet.
  • Omsorg   Att vara en öppen och varm gemenskap där vi ser varandras behov och tar till vara varandras gåvor.

Har du frågor och vill veta mer? Välkommen att ta kontakt med kh Tord H Mårtensson, 0470-75 09 51, tord.martensson@svenskakyrkan.se eller kyrkorådets ordförande Kurt Lennartsson, 0470-75 09 53, kurt.lennartsson@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan!

Adressen är: Skatelövs pastorat, Skatelövs församlingshem, 340 32 Grimslöv. Märk gärna kuvertet med "Komminister".

 FÖRSAMLINGSASSISTENT

Tjänsten är 75 %. Du kommer att arbeta med barn, familjer och konfirmander. Du har arbetsrum i Skatelövs församlingshem, men arbetar i båda församlingarna. 

De grupper som ingår är:

  • Vuxen - barn, föräldralediga med barn från 0 år och uppåt.

  •  Kyrkans barntimme, barn mellan 4-5 år.

  • Miniorer, barn mellan 6-7 år.

  • Träffpunkten, öppen verksamhet för alla åldrar främst barnfamiljer.

  • Konfirmander.

  • Familjegudstjänst, 1-2 gånger per månad.

Du arbetar tillsammans med barnledare, musiker och präst. 

Du är förstås medlem i Svenska kyrkan och har en kristen tro. Det är en fördel om du har pedagogisk utbildning och erfarenhet. Du måste ha körkort och tillgång till bil. 

Vill du veta mer kontakta kyrkoherde Tord H Mårtensson, 0470-75 09 51, tord.martensson@svenskakyrkan.se eller kyrkorådets ordförande Kurt Lennartsson, 0470-75 09 53, kurt.lennartsson@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan och CV senast 12 juni till Skatelövs pastorat, Skatelövs församlingshem, 340 32 Grimslöv.