Så firar vi Fastan 2019

Varje år inbjuds vi att med bön, fasta och bot förbereda oss för påskhögtiden. Fastan förbereder oss för festen! Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Vad är egentligen det riktigt nödvändiga? Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen.  Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe eller alltför mycket tv-tittande, dataspelande och internetsurfande.  

Fastetiden är en tid att på ett särskilt sätt fördjupa sitt andliga liv genom bön, gudstjänst- och nattvardsfirande, bibelläsning och läsning av andlig litteratur och så komma Gud närmare. Om det är något som Du känner att Du skulle vilja dela med någon, så är församlingarnas präster alltid tillgängliga för samtal och bikt.

Under fastetiden pågår traditionsenligt en insamling genom Svenska kyrkans internationella arbete till förmån för våra medmänniskor som drabbats av krig, våld och naturkatastrofer. Vi kommer att ha olika aktiviteter där behållningen går till fasteinsamlingen. Söndagen 17 mars är det vårsoaré i Skatelövs församlingshem kl 14.00. Det blir sång av pastoratets alla körer, musikfrågesport, lotteri och fikaförsäljning. Barnen i barnverksamheten kommer att ha cafe´ och lotteri i Skatelövs församlingshem tisdagen den 2 april kl 16.00 - 18.30 och i sockenstugan i Lönashult torsdagen den 10 april kl 17.00 - 19.00. I samband med Gudstjänsten för Små & Stora i Skatelövs kyrka på Midfastosöndagen 31 mars kl 14.00 blir det bröd och risförsäljning. Hjärtligt välkomna!