Förföljelsen av kristna värre än någonsin

Minst 245 miljoner kristna förföljs i de 50 länder som det är svårast att vara kristen i

Varje år presenterar organisationen Open Doors en kartläggning över förföljelsen mot kristna i världen. 

Förföljelsen är fortfarande störst i Nordkorea, vilket den varit sedan 2002. Nästan lika illa är det i Afganistan. Båda de här två länderna har en extrem förföljelse. 

Som tidigare domineras listan av länder i Afrika och Mellanöstern. För första gången på flera år finns dock Ryssland med, där det pågår allvarlig förföljelse av de kristna som inte tillhör den ortodoxa kyrkan.

Det går att se tre tydliga globala trender:

- Den statliga kontrollen av medborgarna ökar i många delar av världen, till exempel i Kina.

- I andra länder märks en ultranationalistisk trend. Den nationella lojaliteten förknippas med en religion. De kristna betraktas som förrädare. Så är det till exempel i Indien. 

- Terrorgruppen IS och andra islamistiska rörelser har förlorat inflytande i Mellanöstern och har därför spridit sig till Afrika söder om Sahara.

Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, sammanfattar situationen så här: ”Om man liknar förföljelsen vid en sjö så har den blivit bredare och djupare, och det har dessutom blåst upp till storm. Bredden är att fler länder drabbas, djupet är att kristna förföljs alltmer intensivt. Och stormen på sjön är att våldet mot kristna ökar.”

Läs mer på Open Doors hemsida:

 Open Doors

Lider en kroppsdel så lider alla de andra också. (1 Korintierbrevet 12:26)

Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.(Hebreerbrevet 13:3)

De som förföljs och lider är våra systrar och bröder. Tänk på dem i din förbön!

Herre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull; Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull. Sänd din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull. Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig. Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med våra förföljda bröder och systrar. Låt din kärlek, fred och försoning få råda i dessa länder. Amen.