Närbild på två vigselringar som tillsammans med en blomkvist ligger på en uppslagen bok med rubriken Vigselgudstjänst.
Foto: Kristin Lidell

Vigsel

Nu med uppdaterad vigselfolder

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. De lovar att dela livets glädje och sorg med varandra i livslång trohet.
Kyrkans tro är att all kärlek har sitt ursprung i Gud. I 1:a Johannesbrevet står det: Om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
 
Kontakta präst eller pastorsexpedition (036-515 30) om ni går i giftastankar. Prästen brukar göra ett hembesök och/eller träffa brudparet i kyrkan för genomgång. I våra kyrkor gäller Svenska kyrkans ordning, vilket innebär att det är en präst i Svenska kyrkan som är vigselförrättare. Psalmerna som skall sjungas väljs ur Svenska kyrkans psalmbok.
Inom Svenska kyrkan praktiseras ett clearingförfarande för alla förrättningar, vilket för vigselns del innebär att denna är kostnadsfri under förutsättning att en av kontrahenterna är kyrkotillhörig.
Vi har fyra vackra kyrkorum i vårt pastorat; Ölmstad medeltidskyrka, Bunns enkla men charmiga kapell, Skärstad stora och ståtliga kyrka och Landsjökyrkan i Kaxholmen för den som vill ha en lite modernare kyrka.
 


Se vidare under "Våra kyrkor" 
https://beta.svenskakyrkan.se/skarstad/vara-kyrkor

 
Brudkrona 1

Brudkrona

Ska ni gifta er men saknar brudkrona?