Våra församlingshem

I vår församling finns två uthyrningsbara församlingshem/ lokaler

Landsjösalen i Landsjökyrkan och Ölmstad församlingshem. Vid sammankomster efter dop, konfirmation eller begravning uttas ingen hyresavgift.

Möttessammankomster för föreningar och sammankomster för församlingsbor enligt överenskommelse med kyrkoherden.

För mer information, ev. bokning,  kontakta pastorsexpeditionen.