Ungdomsverksamhet

Vi bedriver vår ungdomsverksamhet i Landsjökyrkan

ung ledare

För dig som vill vara ledare i barngrupp eller med konfirmander.
Här får du utvecklas i din ledarroll genom en ledarutbildning.
För mer information: Agnetha Blücher, 0768-795501

svenska kyrkans unga, skärstad-ölmstad

Vår lokalavdelning i församlingen.
Ordförande: Karin Hegestrand, 0737-424005.
Svenska Kyrkans Unga har 14 000 medlemmar i hela Sverige.
Du kan vara medlem, vuxenmedlem och/eller stödmedlem. Medlemmen är grundbulten i Svenska Kyrkans Unga, utan medlemmen finns inte organisationen.
Tillsammans är vi många!