Konfirmation varför

Tid och sammanhang

Under konfirmandtiden kan du tillsammans med andra prata kring livets frågor.

Rätt och fel, godhet och ondska, liv och död, glädje och sorg, kärlek och avundsjuka. Vi ledare kanske inte kan svara på allt. Men vi kan lova att du får tid och sammanhang att fundera över dina alldeles egna svar. Under konfirmandtiden kan du ta reda på vad du tror och vad som är viktigt för just dig. Du får lära känna mer om dig själv.